P.S.L. "WYZWOLENIE" W AMERYCE

 
AUTHOR    Fiderkiewicz, Alfred
TITLE     Jozef Pilsudski : prezydent Rzeczypospolitej Polskiej / Alfred
          Fiderkiewicz
IMPRINT   Boston : Nakl. Dzialu Oswiatowego P.S.L. "Wyzwolenie" w Ameryce,
          1922
DESCRIPT  19 p. : port. ; 17 cm