BIBLIOTEKA TYGODNIKA WOJENNEGO
AUTHOR    Smolar, Aleksander
TITLE     Miedzy ugoda a powstaniem / Aleksander Smolar
IMPRINT   [Warszawa] : Biblioteka Tygodnika Wojennego, [1982?]
DESCRIPT  18 p. ; 16 cm

AUTHOR    Glowinski, Michal
TITLE     Opis papieskiej podró y / Michal Glowinski
IMPRINT   [Poland] : Biblioteka Tygodnika Wojennego, [between 1982 
and 1984]
DESCRIPT  [16] p. ; 22 cm

CPAA Home