WYDAWNICTWO CIAG DALSZY
AUTHOR    Leski, Krzysztof
TITLE     Cos, czyli, rzecz o Okrag ym Stole / Krzysztof Leski ; 
poslowie Krzysztofa Wolickiego
IMPRINT   Warszawa : Wydawn. Ciag Dalszy, 1989
DESCRIPT  22 p. ; 21 cm


CPAA Home