NSZZ "SOLIDARNOSC", REGION MAZOWSZE
AUTHOR    NSZZ "Solidarnosc" (Labor organization). Region Mazowsze
TITLE     Materialy na pierwsze walne zebranie delegatow
IMPRINT   Warszawa : Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy 
Solidarnosc, Region Mazowsze, 1981
DESCRIPT  4 v. ; 21 cm

CPAA Home