WYDAWNICTWO MLODA POLSKA


AUTHOR    Leopold, Czes aw
TITLE     Wiezniowie polityczni w Polsce : 1945-1956 / Czeslaw Leopold, 
Krzysztof Lechicki
IMPRINT   Gdansk : [Wydawn. Mloda Polska?], 1984, 1983
DESCRIPT  69 p. ; 15 cm

CPAA Home