SPOLDZIELNIA WYDAWNICZA STOP
AUTHOR  Jelenski, Constantin, 1922-
TITLE   "Kultura" : Polska na wygnaniu / Konstanty Jelenski
IMPRINT  Warszawa : Spoldzielnia Wydawnicza Stop, 1985
DESCRIPT 18, [2] p. ; 21 cm

AUTHOR  Herling-Grudzinski, Gustaw, 1919-
TITLE   Eurokomunizm : dwa glosy / Gustaw Herling-Grudzinski, Adam
Michnik
IMPRINT  Warszawa : Spoldzielnia Wydawnicza Stop, 1985
DESCRIPT 19, [1] p. ; 21 cm
NOTE   Gramsci i Togliatti / Gustaw Herling-Grudzinski --
Dwuglos o eurokomunizmie / Gustaw Herling-Grudzinski, Adam Michnik

AUTHOR  Kisielewski, Stefan
TITLE   Stosunki kosciol - panstwo w PRL/ Stefan Kisielewski
IMPRINT  [Warszawa] : Spoldzielnia Wydawnicza Stop, [between
1982 and 1989]
DESCRIPT 22 p. ; 22 cm

AUTHOR  Gombrowicz, Rita
TITLE   Wokol Gombrowicza / Rita G., Swieczewski, Wirpsza
IMPRINT [Warszawa] : Spoldzielnia Wydawnicza Stop, [between 1982
and 1989]
DESCRIPT 20 p. ; 22 cm
NOTE   Ofelio, idz do klasztoru / Rita Gombrowicz -- Rozmowa z
Gombrowiczem / Karol Swieczewski -- Uniwersalizm i zasciankowosc /
Witold Wirpsza

CPAA Home